Parametrii de Calitate

Parametrii de calitate a serviciilor de acces la internet
Conform deciziei ANCOM 1201/2011 publicam metodologia de masurare si valorile parametrilor aferenti indicatorilor de calitate pentru serviciile furnizate